ՀԱՅ ENG

Զինագործություն

«Ասպար Արմս» ընկերությունն առաջարկում է զենքի վերանորոգման, դիագնոստիկայի, գեղարվեստական ձևավորման, արդաիականացման ծառայություններ, մասնավորապես.

- զենքի թերությունների բացահայտում
- զենքի քանդում և մաքրում
- զենքի վրա օպտիկական նշանոցի տեղադրում 
- զենքի մեխանիկական նշանոցի, օպտիկական և կալիմատորային նշանոցների շտկում և կարգավորում
- զենքի փայտե խզակոթի, փայտե այլ դետալների վերանորոգում և վերականգնում
- փայտե խզակոթի պատրաստում
- զենքի օքսիդային սևացում

Զինագործի ընդունելության օրերն ու ժամերն են.
Երկուշաբթի - շաբաթ՝ 11:00-12:00 և 17:00-18:00